Περιγραφή

Περιέχων παρακλητικούς κανόνας εις διαφόρους Αγίους