Περιγραφή

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά