Περιγραφή

Αφιερώνω το βιβλίο μου αυτό σε όλους τους θλιμμένους της γης, με μία υπόσχεση, πως δεν θα πάψω να προσεύχομαι ολόθερμα, να τους επισκεφθεί η Χάρη του θαυματουργού  Α γ ί ο υ Ρ α φ α ή λ, να έλθει η αναγέννηση στην ψυχή τους, για να νοιώσουν τη χαρά στη ζωή.

ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ