Πλήρης τίτλος: Παρακλητικός Κανών Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου