Το κομποσχοίνι υπάρχει σε διάφορους χρωματισμούς.

Υπάρχει περίπτωση το τελικό προϊόν να διαφέρει ελαφρά από αυτό των φωτογραφιών αναλόγως διαθεσιμότητας υλικών.