Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι μετάφραση του τίτλου: Ο Σύγχρονος άνθρωπος