Περιγραφή

Original title: Ιστορικά στοιχεία της Μονής Αγίου Ραφαήλ

This book is in English