Περιγραφή

Ίσως μέσα σε ολόκληρη την νεοελλνική Γραμματεία να μην υπάρχει άλλο παράδειγμα παρά μόνο του Κωστή Παλαμά του οποίου το έργο μας επιβάλλεται με την υψηλή ποιότητά του αλλά και με τον όγκο του. Στο ίδιο επίπεδο στέκεται και το έργο της Ηγουμένης Ευγενίας Κλειδαρά που μας επιβάλλεται με την ορμή της έμπνευσής της, με την ποιότητα και τον όγκο των βιβλίων της.

Τα “Ψήγματα χρυσού” έχουν αλιευθεί από τις πεζογραφικές σελίδες του έργου της.