Περιγραφή

Πλήρης τίτλος: Λίγη δροσιά στο λιοπύρι της ζωής