Περιγραφή

Πλήρης τίτλος: Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών; Σύ ει ο Θεός, Ο ποιών θαυμάσια Μόνος. Τόμος 2ος