Άγιέ μου Ραφαήλ

Δέξου την προσευχή μου, τους στοχασμούς, τα δάκρυά μου .

Δοξασμένε μου Άγιε, μην αφήσεις κανέναν Πονεμένο κάτω στη γη . Άπλωσε το Θεικό, το στοργικό Σου χέρι . Πόσοι αυτή τη στιγμή Σε προσμένουν, πόσοι αναφέρουν το γλυκό όνομά Σου ! Πόσοι πονεμένοι έχουν προσηλώσει τα μάτια της ψυχής τους κι αναζητούν τη Θεία Μορφή , την Παρουσία Σου !

     Πόσοι Άγιέ μου αναμένουν βάλσαμο να δώσεις στην πονεμένη τους καρδιά . Πόσοι στον κόσμο καίγονται από τον πόθο να κάνεις μια επίσκεψη , μαζί με την συνοδία Σου τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Ειρήνη , να επισκεφθείς εκείνους που σφαδάζουν από τους πόνους . Πόσοι προσμένουν να τους γλυκάνεις τον πόνο , την οδύνη .

     Άγιέ μου Ραφαήλ , Άγιε της Αγάπης , λυπήσου τον κόσμο , η γη μας γέμισε , ξεχείλισε ο πόνος των θνητών . Εσύ έχεις τη δύναμη να διώχνεις την οδύνη , να σκουπίζεις τα δάκρυα και να μετατρέπεις τον πόνο σε χαρά .

     Θαυματουργέ μου Άγιε , ώ , πόσοι ζουν με την προσμονή Σου ! Άς ήταν να ακούσεις την κραυγή της ψυχής μου , πονώ αφάνταστα τους πονεμένους συνταξιδιώτες μου . Δέξου την προσευχή μου που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μου .

ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ