Λόγω της έκτακτης κατάστασης, οι παραγγελίες θα διεκπαιρεώνονται με καθυστέρηση.