Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μεταξύ μας συναλλαγές είναι η γνωστοποίηση προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.

Απόρρητο

Η Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί ποτέ σε οποιαδήποτε αθέμιτη και, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας, χρήση. Οι δε ευαίσθητες πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Επίσης, η Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Σε ειδικές περιπτώσεις ωστόσο, για παράδειγμα όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κ.λπ., μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Όμως η Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Εσείς μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή να ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.